Politica de Confidențialitate pentru Final Studio (Brandify.ro)

  1. Datele de Identificare

Final Studio, înregistrată cu numărul J08/3364/2007 și codul fiscal RO22890422, cu sediul social în Brasov, Str. Codrii Cosminului 74, își asumă responsabilitatea de a proteja confidențialitatea informațiilor cu caracter comercial.

  1. Colectarea și Utilizarea Datelor

Final Studio colectează și utilizează datele comerciale în scopuri legate de activitatea sa, respectând legislația în vigoare. Aceste date pot include informații despre clienți, parteneri de afaceri și alte entități colaboratoare.

  1. Scopurile Colectării Datelor

Datele comerciale sunt colectate pentru a facilita procesele de afaceri, comunicare și furnizarea de servicii. Final Studio se angajează să utilizeze aceste informații în mod responsabil și să nu le dezvăluie terților fără consimțământul explicit al persoanelor sau entităților implicate.

  1. Securitatea Datelor

Final Studio implementează măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele comerciale împotriva accesului neautorizat, modificărilor sau divulgărilor neintenționate. Aceste măsuri includ, dar nu se limitează la, protecția datelor electronice și fizice, controalele de acces și monitorizarea continuă a sistemelor.

  1. Păstrarea Datelor

Datele comerciale vor fi păstrate doar pe perioada necesară atingerii scopurilor pentru care au fost colectate. După expirarea acestei perioade, Final Studio se angajează să șteargă sau să anonimizeze informațiile în conformitate cu politica sa internă și cu prevederile legale aplicabile.

  1. Drepturile Persoanelor Vizate

Persoanele vizate au dreptul de a accesa, rectifica, șterge sau restricționa prelucrarea datelor lor. Aceste drepturi pot fi exercitate prin contactarea Final Studio la adresa de e-mail sau poștală indicată în secțiunea 7.

  1. Contact

Pentru orice întrebări sau solicitări legate de Politica de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@brandify.ro sau la sediul social indicat mai sus.

Ultima Actualizare: 31 decembrie 2023.